این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 برای تولیدات خود شده است.